KAPAT

Kule Vinç

Kule Vinç

    Kule Vinçler için Solar İkaz Lambası
    Ülkemizde hızla gelişen ve artan şehirleşme, konut inşaatları ve sanayiden dolayı aktif olarak kule vinçlerin kullanımı da artmaktadır. Kule vinçleri oldukça yüksek olduğundan dolayı hava araçları için tehlike teşkil eden yapılar kategorisine girmektedir. Bu yüzden hem havaalanı yakınlarında kurulan kule vinçler hem de herhangi bir yerde kurulan +45 metre yüksekliğindeki kule vinçler için solar ikaz lambaları kullanılmalıdır. Bu doğrultuda konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler için ILX Mühendislik olarak bir blog yazısı hazırladık. Yazımızın faydalı olmasını umar, iyi okumalar dileriz.

    Kule Vinçlerde Solar Uyarı Lambası Kullanımı Hakkında Genel Bilgi
    Güneş enerjili uyarı lambalarının kullanımı ile ilgili çeşitli kurallar bulunmaktadır. Her yapı için aynı çeşit solar lambası kullanılmamaktadır. Bununla birlikte spesifik bir yapı türünün tamamı için de aynı solar ikaz lambaları kullanılmamaktadır. Bu durum yapının yüksekliğine, niteliğine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Konu ile ilgili temel kuralları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

- Kullanılacak solar ikaz lambasının seviye sayısı, yapının yüksekliğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
- Solar ikaz lambalarının sayıları ve kullanılacağı konumları, tüm seviyelerde yatay düzlemde her açıdan ışıkların görülebileceği şekilde belirlenmelidir.
- Solar ikaz lambaları, kullanılacağı yapının ya da kule vincinin genel hatlarını belli edecek şekilde uygulanmalıdır.
- Vinç kulelerin genişlikleri ve uzunlukları, hangi seviyede ne kadar lamba kullanılacağını etkiler.
- Yüksekliği 45m ve altında olan kule vinçlerinde gece kullanımı için düşük yoğunluklu A ve B tipi solar ikaz lambaları uygun olmaktadır. Eğer ışık yoğunluğu yetersiz gelirse, daha yüksek seviyede ışığa sahip bir solar ikaz lambası kullanılabilir.
- Yüksekliği 45m – 150m aralığında olan kule vinçleri için orta yoğunluklu A, B ya da C solar ikaz lambası kullanılmaktadır.
- +150m yüksekliğe sahip kule vinçler için yüksek yoğunluklu A ve B tipinde solar panelli ikaz lambaları kullanılmalıdır.

    Kule Vinçlerde Güneş Enerjili İkaz Lambası Uygulaması
Kule vinçler için güneş enerjili uyarı lambalarının kullanım kurallarına dair bilgi vermemizin ardından, kule vinçlerde bu ışıkların kullanımına dair seçenekleri sıralayabiliriz. Kule vinçlerde solar ikaz lambası kullanımı için 3 temel seçeneğin olduğu söylenebilir. Bu seçeneklerden ilki kule vinçler için kırmızı solar uyarı lambası yalnızca geceleri kullanmaktır. Düşük yoğunluklu A ve B tipi lambalar bu şekilde çalışmalıdır. Bir diğer seçenek kule vinçler için hem gece hem de gündüz beyaz solar ikaz lambasının kullanılmasıdır. Bu seçenek ise yüksek yoğunluklu lamba kullanılması gereken yerler için geçerlidir. Üçüncü ve sonuncu seçenek ise gündüz beyaz, gece kırmızı ışık veren solar panelli ikaz lambası kullanılmasıdır. Orta yoğunluklu lamba gereken yerlerde bu çalışma şekli istenmektedir.  Bunun için ayrı ayrı kırmızı ve beyaz ışık veren lambalar kullanılabilir, veya iki ürünü tek gövdede birleştiren çözümler tercih edilebilir.

    ILX Mühendislik olarak kule vinçler için solar ikaz lambası kullanımına dair hazırladığımız blog yazısının sonuna geldik. Yazı boyunca kule vinçler için solar ikaz lambası kullanımında genel ve spesifik kurallardan bahsettik. Sizler için sunduğumuz solar ikaz lambalarına yukarıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. Hangi solar ikaz lambasına ihtiyacınız olduğu konusunda emin değilseniz, bizlerle 0216 499 11 06 numaralı hat üzerinden iletişime geçebilir ve bilgi alabilirsiniz.

İLX Yerli
Fenac
Kinco
Siko